Gratis op maat gemaakt
2500 gordijnstoffen en -stalen op voorraad
Alle gordijnen verduisterend leverbaar

Bedenktijd en herroepingsrecht

In principe hebben consumenten het recht om producten die online zijn gekocht zonder opgave van reden binnen 14 dagen aan te melden voor een retour. Hierna heeft de consument nogmaals 14 dagen om daadwerkelijk te retourneren (het herroepingsrecht).

Let op: voor maatwerkproducten geldt dit niet. Wanneer u dus op maat gemaakte gordijnen bij ons besteld betekent dit dat u deze niet kunt retourneren onder de voorwaarden van het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is daarnaast niet van toepassing op:

Indien u wel recht heeft op het herroepingsrecht

Bij overige producten heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u het product ontvangen heeft.

Voor overeenkomsten die uit meerdere zendingen of onderdelen bestaan, begint de termijn pas te lopen wanneer het laatste onderdeel fysiek in uw bezit is.

Hoe kan ik het herroepingsrecht uitoefenen?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier bij de bestelling.. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar info@kindergordijnen.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Naast het contactformulier kunt u contact met ons opnemen om gebruik te maken van het herroepingsrecht via:

Kindergordijnen.nl
Van Echtenstraat 43
7902 EL Hoogeveen
info@kindergordijnen.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is

van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk van ons terug (en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen). Als u heeft gekozen voor een levering die duurder was dan onze goedkoopste manier van leveren, ontvang u deze extra leveringskosten niet terug. Let op: de kosten voor het terugsturen van het product draagt u als klant.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Let op: er bestaat een mogelijkheid dat wij minder uitbetalen dan het aankoopbedrag. Dit kan indien de behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Heb je een vraag?